Mis on mahetoit ja miks ma peaksin seda tarbima?

Mis on mahetoit?

Mahe- ehk ökotoit on looduspuhas – vaba kunstlikest lisaainetest (värv-, lõhna- ja maitseained), ei sisalda geneetiliselt muundatud organisme (GMO) ning on seeläbi inimese tervisele ohutu ja kasulikum. Mahetoidul on suurem toiteväärtus, see sisaldab rohkem vitamiine, mineraalaineid ja antioksüdante ning maitseb ja lõhnab ehedalt.

Mahetoidu puhul võid alati kindel olla, et see on

  • E-ainetevaba
  • Säilitusainetevaba
  • GMO-vaba
  • Mesilassõbralik
  • Keskkonnahoidlik

Mahetoidul on ehe maitse ja lõhn.

Mahetooted maitsevad ja lõhnavad ehedalt. Need on naturaalse maitsega, kuna sisaldavad vähem saasteaineid nitraate ja nitriteid. Lõhna ja maitset kujundavate ühendite, nagu näiteks flavonoidide, fenoolide, tanniinide jt sisaldus on aga tavatoodetest kõrgem.

Mahetoidul on suurem toiteväärtus ja vitamiinisisaldus.

Toetudes erinevatele teadusuuringutele, on mahetoidus sisalduv toiteväärtus kordades kõrgem tavatoidus sisalduvast, ka on kõrgem C- ja B-vitamiini sisaldus. Samuti on tavatooteist tuntavalt kõrgem mineraalainete, nt raua-, magneesiumi-, fosfori-, seleeni-, molübdeeni-, kaaliumi-, vanaadiumi- ning tsingisisaldus.

Mahetoit on tervisele kasulik.

Uuringud on kinnitanud, et mahe- ja biodünaamiliselt toodetud toidu tarbijatel esineb vähem allergiaid ning nende kehakaal on madalam kui tavatoidu sööjatel. Samuti on tõendatud, et üleminekuga mahetoidule väheneb märkimisväärselt pestitsiidijääkide sisaldus uriinis ja rinnapiimas.

Mahetoit sisaldab rohkem antioksüdante.

Uuringutele tuginedes sisaldab mahetoit keskmiselt 30% rohkem antioksüdante kui tavatoit. Antioksüdandid toimivad immuunsüsteemi tugevdajana, aitavad ära hoida paljusid haigusi ja infektsioone ning toetavad organismi võitlust paljude haiguste vastu.

Mahetoit ei sisalda kunstlikke lisaaineid, muundatud kultuure (GMO) ega taimekaitsevahenditest pärinevaid jääkaineid.

Kunstlikud lisaained (värv-, lõhna- ja säilitusained) ning muundatud kultuurid (GMO-d) võivad põhjustada erinevaid tervisehäireid. Mahetoit neid ei sisalda. Mahetootmises ei kasutata sünteetlilisi taimekaitsevahendeid, mistõttu on mahetoit vaba ka organismile kahjulikest jääkainetest.

Kui tavatooteis on toiduomaduste muutmiseks lubatud kasutada ligi 600 erinevat lisaainet, millest näiteks sünteetilised toiduvärvid ning säilimisaega pikendavad E-ained võivad mitmete uurimuste kohaselt põhjustada immuun- ja närvisüsteemi häireid ning ka laste hüperaktiivsust, siis mahetoodetele on töötlemise käigus lubatud lisada vaid mõndakümmend looduslikul baasil põhinevat ühendit.

Mahetootmine on keskkonnasõbralik.

Mahetootmisega tegelevas ettevõttes võetakse arvesse tulevaste põlvkondade õigust puhtale elukeskkonnale – majandatakse jätkusuutlikult ja keskkonnasõbralikult ega koormata loodust sünteetiliste väetiste ning taimekaitsevahenditega.

Kogu maailmas on tõustnud suureks probleemiks mesilaste massiline suremus, mis on seotud tavapõllumajanduses kasutatavate taimekaitsevahenditega. Juba Albert Einstein ütles: „Kui mesilased peaksid kaduma planeedilt Maa, suudaks inimkond eksisteerida veel vaid neli aastat.”

Seda sellepärast, et mesilased on olulised paljude kultuuride tolmeldajad – sajast põllukultuuriliigist, mis annavad 90% maailma toidust, tolmeldavad mesilased üle 70 liigi. Seega on keskkonnahoidlik suhtumine ja mesilaste ellujäämine planeedi jätkusuutlikkuse seisukohast väga kriitiline teema, sest mõjutab otseselt meie toidulauda ja ellujäämist. Järelikult saab meie tulevik olla ainult mahe.

Mahetootmine säilitab liigirikkuse.

Kuna mahetootmises on keelatud mineraalväetiste ja pestitsiidide kasutamine, toimib põllumajandussüsteem looduslähedaselt, põhinedes tasakaalustatud aineringlusel. Taimseid mahesaadusi kasvatatakse mitmekesises looduskeskkonnas – liblikõielisi sisaldavad külvikorrad, vahekultuuride külvamine ning orgaaniliste väetiste kasutamine aitab mullal püsida viljakana.

Maheloomakasvatuses on loomade heaolu esmatähtis.

Mahepõllumajanduses toidetakse loomi täisväärtusliku GMO-vaba mahesöödaga, suurt rõhku pööratakse loomade headele elamistingimustele. Loomad võivad viibida väljas ja vabalt liikuda, mistõttu on nad tervemad ning loomsaadused kvaliteetsemad.

Maheloomakasvatuses on keelatud kasutada erinevaid kasvustimulaatoreid, antibiootikume või muid sünteetilisi ravimeid. Seetõttu on ka loomsaadused vabad keelatud ainete jääkidest. Loomade haigusi ravitakse looduslike vahenditega, taimeekstraktidega või homöopaatiaga.

Mahetoote tunneb ära mahemärgise abil.

Mahemärk agab, et vähemalt 95% antud toote koostisosadest on pärit mahepõllumajandusest. Üle maailma on kasutusel umbes 40 ökomärgist, millest kõige levinumad on vastavad riigisisesed märgid. Nendega võivad liituda ka teistest riikidest pärit tootjad ja teenusepakkujad, kes soovivad ome toodet või teenust selles riigis turustada.

Välja on töötatud ka kaks regionaalselt kasutatavat ökomärgist – Euroopa Ühenduse ökomärgise süsteem ning Põhjamaade Luige märgise süsteem. Mahepõllumajanduse nõuded kehtivad mahetootmise kõikides etappides – taime- ja loomakasvatuses, töötlemisel ning turustamisel. Eestis toodetud mahetoodetel on enamasti kasutuses nii Eesti riiklik ökomärk kui ka Euroopa Liidu mahelogo.

Eesti riiklik mahemärk tagab tarbijale, et toode on toodetud ja seda on käideldud ökoloogilisi reegleid järgides ning see on kooskõlas Euroopa Ühenduse mahemärgise kriteeriumitega. Euroopa Liidu mahepõllumajanduse märk tootel tagab, et on järgitud EL-i mahepõllumajandust käsitlevat määrust ning märk annab tarbijale kindluse toote päritolu ja kvaliteedi osas.

EL-i mahemärk on kohustuslik kõikidele mahetoodetele Euroopa Liidus. Kõikidel toodetel, mis kannavad EL-i mahemärgist, peab olema lisatud ka järelevalveasutuse kood. Taime- ja loomakasvatust Eestis kontrollib Põllumajandusamet (kood EE-ÖKO-01) ning töötlemist, turustamist ja toitlustamist Veterinaar- ja Toiduamet (kood EE-ÖKO-02).

Avasta 4 lihtsat muudatust toitumises, mis aitavad sul tunda end terve ja rõõmsana!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.