Miks on mahetoit nii kallis?

Mahetooteid pakkudes puutume sageli kokku küsimusega, et miks on mahetoit tavatoidust kallim. Loe lähemalt, millest mahetoote hind sõltub ning mis kergitab selle tavatoodetest kõrgemaks.

1. Väiksemad saagid – kallim tooraine

Kuigi tänapäeval on juba väga palju häid näiteid, kuidas mahepõllumajanduse saagid on tavapõllumajanduse omadest suuremad, siis on ikkagi veel palju kultuure, mille puhul saagid jäävad mahedas endiselt väiksemaks. Siin on põhjuseks keskkonnategurid, näiteks erinevad kahjurid.

Mahepõllumajanduses ei ole lubatud kasutada kahjurite tõrjumiseks kunstlikke taimekaitsevahendeid, vaid ainult looduslikke meetodeid. Näiteks külvatakse põldudele vahekultuure, et suurendada elustiku mitmekesisust – et põldudel oleks putukaid, kes hävitavad teisi kahjureid, et linnud käiksid põllul kahjureid söömas jne.

Seega ei pruugi mahepõllumajanduse puhul olla pindala kasutus nii tõhus kui tavapõllumajanduse puhul ning teha tuleb palju lisatööd. Kuna mahetootjad on sageli väiketootjad, tehakse seda lisatööd käsitsi, näiteks käiakse põllult kahjureid korjamas jne. Käsitöö on aga kallis. Tavapõllumajanduses on võimalik külvata ja kasvatada suurel pindalal sama andi suurte masinatega, hävitades kahjureid sünteetiliste taimekaitsevahenditega ning suurendades saagikust sünteetiliste väetistega.

Selline intensiivne põlluharimine viib aga olukorrani, kus mullast saavad ühel hetkel toitained otsa. Tavapõllumajanduses kasutatavad pestitsiidid ja nende jäägid mullas pärsivad elustikku, pidurdades mitmesuguseid protsesse. Mulla elurikkuse säilitamine on aga aluseks kestlikule tootmisele. Ühel hetkel enam kunstlikest väetistest ei piisa, mullas lihtsalt ei ole enam elu ega toitaineid. Mahepõllumajandus aga aitab tõsta mulla bioloogilist aktiivsust ehk elurikkust ja viljakust.

2. Kasvav nõudlus kergitab tooraine hinda

Alates 1970-ndatest aastatest, kui mahepõllumajandus maailmas arenema hakkas, on mahetoodete tarbimine aina kasvanud ning jõudnud praeguseks olukorda, kus nõudlus maheda järele on suurem, kui mahepõllumehed suudavad pakkuda. See omakorda on kergitanud samuti mahetooraine hinda, sest ande ja vilju, millest toota, lihtsalt ei ole alati piisavalt. Näiteks on väga kallid mahemaitseained, sest neid kasvatatakse väga vähe.

Ent kui mahetoodete tarbijaskond kasvab, tekib ka mahepõllumehel suurem kindlustunne ning ta on valmis tulevikku rohkem investeerima – soetama paremat masinaparki, suurendama mahemaa ulatust ning ehitama töötlemishooneid ehk panustama käsitöö asemel suurematesse tootmismahtudesse.

3. Väiksemad mahud – kallim tootmine ja transport

Mahetootmises on mahud tavatoodetest väiksemad – olenevalt tootegrupist võib maht olla lausa sadu kordi väiksem. Väiksemate mahtude korral on aga tootmis- ja transpordikulud ning muud sellised lisakulud oluliselt kallimad.

Kas kasutada masinaid suurel või väikesel põllul, toota suures või väikeses tehases, transportida väikesed aluseid või tervet veokitäit kaupa – siin on hindades suured erinevused.

Näiteks valmivad ka mitmed Loodusväe valikus olevad tooted tunnustatud mahetootjate juures välisriikides, sest Eestis ei ole selleks tootmistehnoloogilist võimalust. Kuna logistiliste ja mahuliste väljakutsete tõttu on mahetooted paratamatult tavatoodetest kallimad, on mahetoodete hind tarbijale oluline.

Soovime aga Loodusväes, et mahetooted oleksid kättesaadavad kõigile ega jääks hinna tõttu valimata. Seepärast püüame hoida oma toodete hinnad nii taskukohased, kui vähegi võimalik. Teatud tooteid on aga Eestis oluliselt kallim valmistada ja nii olemegi kaasanud tootmispartnereid välismaalt.

Ent võibolla on hoopis tavatooted liiga odavad?

Mahetoodete hinda aitaks soodsamaks muuta kindlasti suuremad mahud ehk kui mahetoit oleks iga päev enamate inimeste laual, siis selle toomismahud kasvaksid ning hinnadki langeksid.

Küll aga tasub mõelda, et mille arvelt tavatoodete puhul see odav hind tuleb? Kuidas on võimalik seda nii suurtes mahtudes ja odavalt kasvatada ja toota ning kas see kätkeb endas ohte keskkonnale ja inimeste tervisele?

Tihtipeale tuleb tavatoodete odav hind paraku keskkonna ja inimeste tervise arvelt. FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) 2015. aasta aruande põhjal moodustavad looduskapitali kulud mitte-maheda puhul 170% toote müügihinnast. See tähendab, et kui tavatoode maksab ühe euro, peaks see keskkonnakahju arvesse võttes maksma 2.7 eurot.

Kas mõtled poes valikuid tehes ka nendele asjadele?

Suuremate saakide saamiseks kasutatakse sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja väetisi, mis kahjustavad nii mullaviljakust ja mõjuvad seeläbi pikemas perspektiivis hävitavalt saagikusele ning viljade toitainerohkusele. Samuti jõuavad nende kahjulike ainete jäägid põhjavette ning läbi viljade ja ka põhjavee meie toidulauale ja organismi.

Lisaks kaudsele mõjule on sünteetiliste ainete kasutamisel loomulikult ka otsene mõju ja kahju põllumeestele, kes nende ainetega töötavad. Hiljuti tegi USAs California kohus ajaloolise otsuse, kui keemiatööstus Monsantol tuleb maksta 289 miljonit dollarit kahjutasu mehele, kes kasutas oma töös regulaarselt glüfosaati sisaldavat umbrohutõrjevahendit ning see põhjustas talle vähki haigestumise.

Kogu maailmas on tõusnud suureks probleemiks ka mesilaste massiline suremus, mis on seotud tavapõllumajanduses kasutatavate taimekaitsevahenditega. Mesilased on olulised paljude kultuuride tolmeldajad – sajast põllukultuuriliigist, mis annavad 90% maailma toidust, tolmeldavad mesilased üle 70 liigi.

Seega on keskkonnahoidlik suhtumine ja mesilaste ellujäämine planeedi jätkusuutlikkuse seisukohast väga kriitiline teema, sest mõjutab otseselt meie toidulauda ja ellujäämist. Ja nii on ka iga inimese ostukäitumise mõjuahelal suur roll ning mahetoodete eelistamine olulise tähendusega nii inimeste kui keskkonna tervise mõttes.

Vaata Loodusväe tooteid lähemalt meie e-poest. Leiad need ka kõigist suurematest ja hästivarustatud kauplustest – Selveritest, Prismadest, Coopi kauplustest ja nende e-poodidest jt. 

Avasta 4 lihtsat muudatust toitumises, mis aitavad sul tunda end terve ja rõõmsana!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.