Miks on mahetoit nii kallis?

Mahe- ehk ökotooteid pakkudes puutume väga sageli kokku küsimusega miks on ökotoit tavatoidust kallim.

Seetõttu panime kokku väikese ülevaate suuremast pildist, millest mahetoote hind sõltub ning millised tegurid kergitavad selle tavatoodetest kõrgemaks.

1. Väiksemad saagid ja rohkem tööd = kallim tooraine

Kuigi tänapäeval on juba väga palju häid näiteid, kuidas ökopõllumajanduse saagid on tavapõllumajanduse omadest suuremad, siis on ikkagi veel palju kultuure, mille puhul saagid jäävad mahedas endiselt väiksemaks. Siin on põhjuseks keskkonnategurid, näiteks erinevad kahjurid, mida mahepõllumajanduses sama efektiivselt tõrjuda ei saa, kui tavatootmises kunstlikke taimekaitsevahendeid kasutades.

Mahepõllumajanduses ei ole lubatud kasutada kahjurite tõrjumiseks kunstlikke taimekaitsevahendeid (loe pestitsiidide mõjust tervisele lähemalt siit), vaid ainult looduslikke meetodeid. Näiteks külvatakse põldudele vahekultuure, et suurendada elustiku mitmekesisust – et põldudel oleks putukaid, kes hävitavad teisi kahjureid, et linnud käiksid põllul kahjureid söömas jne.

Seega ei pruugi mahepõllumajanduse puhul olla pindala kasutus nii tõhus kui tavapõllumajanduse puhul ning teha tuleb palju lisatööd. Kuna mahetootjad on sageli nii Eestis kui ka mujal väiketootjad, tehakse seda rasket ja töömahukat lisatööd käsitsi (näiteks käiakse põllult kahjureid korjamas jne), mis on suur tööjõukulu ning lõppkokkuvõttes väga kallis.

Tavapõllumajanduses on võimalik külvata ja kasvatada suurel pindalal sama andi suurte masinatega, hävitades kahjureid sünteetiliste taimekaitsevahenditega ning suurendades saagikust sünteetiliste väetistega, mis on küll efektiivsem ja odavam, aga kohe kindlasti mitte tervise- ja keskkonnasõbralikum variant.

Samuti on aina laialdasemalt levimas geneetiliselt muundatud organismid (GMO), mille all mõeldakse organisme, mille geene on muudetud pärilikkuseainele kunstlikult lisatud võõra geneetilise infoga. Tulemuseks on muundatud taim, mis kannab küll tootmise tõhususest lähtudes sobivaid omadusi, kuid need ei ole loodustekkepõhised.

GMO mõju inimese tervisele on raske hinnata, kuna sellega kaasneb palju kõrvalfaktoreid, millega tuleb arvestada. GMO koos teiste saasteainete ja taimemürkide jääkidega võib inimese tervisele mõjuda ettearvamatult. Ehkki GMO-taimed on haiguste- ning kahjuritekindlamad, võivad taime uued omadused loodust pöördumatult mõjutada.

Intensiivne põlluharimine viib paratamatult olukorrani, kus mullast saavad ühel hetkel toitained otsa. Tavapõllumajanduses kasutatavad pestitsiidid ja nende jäägid mullas pärsivad elustikku, pidurdades mitmesuguseid protsesse.

Mulla elurikkuse säilitamine on aga aluseks kestlikule tootmisele. Ühel hetkel enam kunstlikest väetistest ei piisa, mullas lihtsalt ei ole enam elu ega toitaineid. Mahepõllumajandus aga aitab tõsta mulla bioloogilist aktiivsust ehk elurikkust ja viljakust.

2. Kasvav nõudlus kergitab tooraine hinda

Alates 1970-ndatest aastatest, kui mahepõllumajandus maailmas arenema hakkas, on ökotoodete tarbimine aina kasvanud ning jõudnud praeguseks olukorda, kus nõudlus maheda järele on suurem, kui mahepõllumehed pakkuda suudavad. See omakorda on kergitanud samuti ökotooraine hinda, sest ande ja vilju, millest toota, lihtsalt ei ole alati piisavalt.

Näiteks on väga kallid mahemaitseained, sest neid kasvatatakse väga vähe.

Ent kui mahetoodete tarbijaskond kasvab, tekib ka mahepõllumehel suurem kindlustunne ning ta on valmis tulevikku rohkem investeerima – soetama paremat masinaparki, suurendama mahemaa ulatust ning ehitama töötlemishooneid ehk panustama käsitöö asemel suurematesse tootmismahtudesse, mis pikas perspektiivis vähendab (käsi)töö mahtu muudab ka tooraine hinna soodsamaks.

3. Väiksemad mahud – kallim tootmine ja transport

Mahetootmises on mahud tavatoodetest väiksemad – olenevalt tootegrupist võib maht olla lausa sadu kordi väiksem. Väiksemate mahtude korral on aga tootmis- ja transpordikulud ning muud transpordiahelaga seotud lisakulud oluliselt kallimad.

Kas kasutada masinaid suurel või väikesel põllul; toota suures või väikeses tehases; transportida väikesed aluseid või tervet veokitäit kaupa – siin on tootja jaoks suured hinnakäärid, mis paratamatult kajastub ka toodete lõpphinnas poeriiulil.

Mitmed Loodusväe tootevalikus olevad tooted valmivad praegu tunnustatud mahetootjate juures välisriikides, sest Eestis ei ole selleks tootmistehnoloogilist võimalust. Kuna logistiliste ja mahuliste väljakutsete tõttu on ökotooted paratamatult tavatoodetest kallimad, on ökotoodete võimalikult taskukohane hind tarbijale oluline.

Soovime aga Loodusväes, et ökotooted oleksid kättesaadavad kõigile ega jääks hinna tõttu valimata. Seepärast püüame hoida oma toodete hinnad nii taskukohased, kui vähegi võimalik. Teatud tooteid on aga erinevate piirangute tõttu Eestis oluliselt kallim valmistada ja nii olemegi kaasanud häid ja usaldusväärseid tootmispartnereid välismaalt.

Ent võibolla on hoopis tavatooted liiga odavad?

Mahetoodete hinda aitaks soodsamaks muuta kindlasti suuremad mahud ehk kui ökotoit oleks iga päev enamate inimeste laual, siis selle toomismahud kasvaksid ning hinnadki langeksid.

Küll aga tasub mõelda, et mille arvelt tavatoodete puhul see odav hind tuleb? Kuidas on võimalik seda nii suurtes mahtudes ja odavalt kasvatada ja toota ning kas see kätkeb endas ohte keskkonnale ja inimeste tervisele?

Tihtipeale tuleb tavatoodete odav hind paraku keskkonna ja inimeste tervise arvelt.

FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) 2015. aasta aruande põhjal moodustavad looduskapitali kulud mitte-maheda puhul 170% toote müügihinnast. See tähendab, et kui tavatoode maksab ühe euro, peaks see keskkonnakahju arvesse võttes maksma 2.7 eurot.

Sinu otsusest sõltub palju

Suuremate saakide saamiseks kasutatakse sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja väetisi, mis kahjustavad nii mullaviljakust ja mõjuvad seeläbi pikemas perspektiivis hävitavalt saagikusele ning viljade toitainerohkusele. Samuti jõuavad nende kahjulike ainete jäägid põhjavette ning läbi viljade ja ka põhjavee meie toidulauale ja organismi.

Lisaks kaudsele mõjule on sünteetiliste ainete kasutamisel loomulikult ka otsene mõju ja kahju põllumeestele, kes nende ainetega töötavad. Paar aastat tagasi tegi USAs California kohus ajaloolise otsuse, kui keemiatööstus Monsantol tuleb maksta 289 miljonit dollarit kahjutasu mehele, kes kasutas oma töös regulaarselt glüfosaati sisaldavat umbrohutõrjevahendit ning see põhjustas talle vähki haigestumise.

Kogu maailmas on tõusnud suureks probleemiks ka mesilaste massiline suremus, mis on seotud tavapõllumajanduses kasutatavate taimekaitsevahenditega. Mesilased on olulised paljude kultuuride tolmeldajad – sajast põllukultuuriliigist, mis annavad 90% maailma toidust, tolmeldavad mesilased üle 70 liigi.

Seega on keskkonnahoidlik suhtumine ja mesilaste ellujäämine planeedi jätkusuutlikkuse seisukohast väga kriitiline teema, sest mõjutab otseselt meie toidulauda ja ellujäämist. Ja nii on ka iga inimese ostukäitumise mõjuahelal suur roll ning ökotoodete eelistamine olulise tähendusega nii inimeste kui keskkonna tervise mõttes.

Vaata Loodusväe puhtast toorainest valminud ökotooteid lähemalt meie e-poest.

Leiad need ka kõigist suurematest ja hästivarustatud kauplustest – Selveritest, Tallinna ja Tartu Kaubamajast, Stockmannist, Prismadest, Coopi kauplustest, Maximast, Biomarketist ja nende e-poodidest jt. 

Avasta 4 lihtsat muudatust toitumises, mis aitavad sul tunda end terve ja rõõmsana!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.