Iga arengu aluseks on seeme, idee, mõtestatud vaikusehetk, millest saavad alguse kasvuprotsess ja muutused edasises elus. Iidse sümbolina kannab elulill just seda sõnumit – kogu loome algosast, seemnest, kasvab välja täiuslik elusüsteem.

Kõik me soovime kogeda head ja täisväärtuslikku elu. Küsimus on vaid enda valikutes, soovide mõtestamises ja täideviimises.

Algus

Nii sai ka Loodusvägi alguse 2008. aastal, kui endiste koolivendade Ahto Vegmanni ja Kristjan Õunamägi sügavast seesmisest kaemusest koorus taotlus lubada edaspidi oma tegelikul olemusel vabalt avalduda, luua oma elu teadlikult ja siirast armastusest ning jagada kõike endale soovitut ka teistele.

Küsimused, millele Ahto ja Kristjan vastuseid otsisid:

“Mida ma elult tegelikult soovin?”
Ahto Vegmann

“Mida ma teeksin siis, kui mul poleks ühtegi hirmu ja ma teaksin, et saan elus kõigega hakkama ning mind ei piiraks ükski kokkulepe?”
Kristjan Õunamägi

Elu viis põhiväärtust

Nendele küsimustele vastuseid otsides settisid pinnale täisväärtusliku elu viis põhiväärtust:

ARMASTUS

TERVIS

KÜLLUS

VABADUS

ELURÕÕM

Kõigi nende enda elu loomiseks vajalike väärtuste seemneid soovisid Ahto ja Kristjan külvata ka ümberringi. Inimene on osa loodusest ning sügavalt puhta elu allikas on ürgse looduse vägi. Nii sündiski soov väärtustada ja pakkuda maailmale loomulikku looduspuhast toitu, mahetoitu! Mahetoodete arendamise ja ekspordi idee tundus esmalt küll irratsionaalne, kuid mehed otsustasid piiravatest mõtetest lahti lasta ja oma unistust usaldada.

Sündis Loodusvägi.

Kui selge soov oli lendu lastud, hakkasid sündmused välgukiirusel nagu iseenesest juhtuma: juhuslik kohtumine toitumisnõustajaga, metsmustika-mustasõstraglögi retsepti sünd, tooraine tarnijate ootamatu leidmine, võimalus osaleda Tallinna Raekoja platsi jõuluturul.

Esimene toode

Sündis esimene Loodusväe toode – mahe metsmustika-mustasõstraglögi.

2008
2017

Esimene proovipartii tehti Kristjani koduköögis. Ehedalt marjamaitselisest vürtsikast metsmustika-mustasõstraglögist kujunes juba Raekoja platsi jõuluturu avapäeval tõeline hitt! Rahva tungiv soov „võlujook“ pudelis jõululauale nautimiseks ja kingituseks kodustelegi viia pani aluse tootmisprotsessile ning esimesele „riiulivalmis“ tootele.

Loodusvägi täna

Tänaseks on Loodusvägi Eesti suurim mahetoodete turustaja ja arendaja, kelle tooteportfellis on ligi 100 toodet ning koostööpartneriteks kümned mahetootjad nii Eestist kui ka mujalt maailmast.

Kogu maailmas on tõusnud suureks probleemiks mesilaste massiline suremus, mis on seotud tavapõllumajanduses kasutatavate taimekaitsevahenditega. Juba Albert Einstein ütles: „Kui mesilased peaksid kaduma planeedilt Maa, suudaks inimkond eksisteerida veel vaid neli aastat.”

Seda sellepärast, et mesilased on olulised paljude kultuuride tolmeldajad – sajast põllukultuuriliigist, mis annavad 90% maailma toidust, tolmeldavad mesilased üle 70 liigi. Seega on keskkonnahoidlik suhtumine ja mesilaste ellujäämine planeedi jätkusuutlikkuse seisukohast väga kriitiline teema, sest mõjutab otseselt meie toidulauda ja ellujäämist.

Järelikult saab meie tulevik olla ainult mahe. Nii on osaks Loodusväe missioonist saanud inimeste teadlikkuse tõstmine oma ostukäitumise mõjuahelast ja mahetoodete tarbimise vajalikkusest. Eesmärgiga muuta keskkonna- ja tervisesõbralik puhas toit inimestele kättesaadavaks, rikastame Eesti mahetoodete valikut ka teiste mahebrändide maaletoojana.

Aastaid oleme pakkunud Eesti ettevõtetele ja riigiasutustele jõuludeks eetiliste ja väärtustest kantud ärikingituste terviklahendusi. Kogume igal aastal kokku kodumaiste mahe- ja loodustoodete ning käsitöötoodete paremiku – tooted, millel „hing” sees!

Väiketalunike ja -tootjate kaasamisega on projekti edu jõudnud ka maapiirkondadesse, soodustades uute töökohtade tekkimist, kogukondade arengut ja edendades Eesti majandust üldiselt. Oleme aidanud kümnetel väiketalunikel ja -tootjatel oma ettevõtmisi kasvatada ning liikuda julgemalt mahetootmise valdkonda. Mahepõllumajanduse edendamisel Eestis on omakorda globaalne tähtsus planeedi elu jätkusuutliku arengu kontekstis.

Eesti on rikas oma puhta looduse poolest ning peame selle sõnumi levitamist ja Eesti maine kujundamist välisriikides väga oluliseks. Tutvustame Eestit kui puhta looduse ja kvaliteetse toodangu kodumaad välisturgudel oma põhjamaise looduse väge täis metsaseeria toodetega kaubamärgi LOOV all. Oleme siingi arendanud edukalt koostööd Eesti mahe- ja väiketootjatega toodete ühisturundamiseks ja ekspordi koondamiseks.

Loodusvägi on leidnud tunnustust mitmetel konkurssidel. Neli aastat järjest oleme pälvinud Eesti vastutustundliku ettevõtluse indeksi kuldmärgise. 2014. aastal tunnistati Loodusvägi Eesti ettevõtluse auhinna võitjaks aasta piirkonna ettevõtte kategoorias. 2016. aastal valiti Loodusvägi üleeuroopalisel ettevõtluskonkursil European Business Awards finalistide hulka. Õiglase kaubanduse edendajana on meile omistatud ka õiglase kaubanduse sõbra märk.

Missioon ja visioon

Loodusväe missioon on pakkuda sulle tervist toetavaid mahetooteid läbi teadliku tootearenduse, vastutustundliku tootmise ja turustamise. Soovime anda oma panuse maheda maaelu toetuseks ja puhta planeedi arenguks.

Meie meeskonna visioon on olla sild tervistava looduse väega puhta toidu ja sinu vahel.

Ettevõtte nimi Loodusvägi sümboliseeribki just seda loodusest ammutatud ürgset väge, mille meie sinuni toome.

Ka sina oled enda elu looja ja heade mõtete kandja ning sa vajad toimimiseks puhast energiat. Seda energiat annab sulle ürgsest puhtast loodusest ammutatud vägi.

Vali looduspuhas toit – vali imeline elu! Armastust, tervist, küllust, vabadust ja elurõõmu!

Loodusväe pere